Bra projektstyrning ökar lönsamheten

28 november 2016, 01:51

Att arbeta med projekt ska inte behöva vara så komplext. Därför är det just enkelhet vi har haft i fokus när vi utvecklat Yoddla. Men förutom enkelheten så möjliggör detta webbaserade affärsstöd samtidigt en lönsamhet för ditt företag. Hur? Låt oss berätta!

Större kontroll

Att förlora kontrollen över sitt projekt och dess utveckling kan vara förödande. Risken blir att man ägnar all tid åt att göra akuta utryckningar för att rädda saker som gått fel och hantera tråkiga efterföljder snarare än att kunna utveckla projektet framåt. Att hamna i den fällan gör att projektet riskerar att inte bli klart i tid, till den kostnad man tänkt eller med den kvalitet man planerade för i början.

Med Yoddla får du kontroll över hela arbetsflödet och du kan enkelt följa projektet från lead och planering, hela vägen till faktura och utvärdering.

Tydlig fasplanering

Att få ner övergripande krav i ett projekt till konkreta deluppgifter är essentiellt för att kunna hantera dess komplexitet och för att kunna förmedla och delegera uppgifter. Du behöver kunna specificera och konkretisera alla arbetsuppgifter ner på detaljnivå samtidigt som du vill kunna sortera dem i en kronologisk ordning över projektets tid.

I Yoddla kan alla projektdeltagare se precis i vilken fas projektet befinner sig och vilka deluppgifter som finns kvar för alla att utföra i varje fas. Genom att nyttja taggar kan man också enkelt segmentera ut vilka som ska vara delaktiga i vilka faser under projektets gång.

Hantera flera projekt samtidigt

Att ha flera bollar i luften samtidigt är något som tillhör vardagen för de flesta företagare. Men i och med detta finns det också en risk för att ledtider förlängs, saker faller mellan stolarna och både effektivitet och kvalitet riskerar att sjunka.

Därför erbjuder Yoddla en Kanban-baserad projektstyrning i verktyget som ger dig en bra översikt och möjligheten att lätt kunna hantera flera projekt samtidigt utan att behöva tumma på varken kvalitet eller effektivitet. Hemligheten ligger i den visuella lösningen med kategorier som du enkelt döper själv utifrån projektfas. Därefter kan du enkelt flytta dina projekt mellan faserna för att följa upp och se till att alla uppgifter utförs enligt plan.

Insiktsfulla och värdefulla rapporter

De rapporter som du får fram ur Yoddla ger dig bra insikt i hur företaget mår, hur det går med din försäljning, om dina projekt taktar mot budget och tidsplan och mycket mer. Denna typ av information ger dig möjligheten att systematiskt kunna följa upp lönsamheten i dina projekt för att se att de når önskade mål – samt att du snabbt ser vilka projekt som riskerar att bli olönsamma. På så vis kan du sätta in åtgärder i tid, och minimera den ekonomiska skadan.

Koppla ihop med fler verktyg

Att behöva starta arbetsdagen med att öppna upp sju olika verktyg för att kunna skaffa sig en övergripande bild över sin arbetsdag och sina projekt är något man gärna undviker om möjligt. Yoddla kan du därför enkelt koppla ihop med verktyg som exempelvis Allabolag och Billogram för att skapa sömlösa processer i din projekthantering. Naturligtvis kan du också koppla det mot din kalender.