Så lyckas du med kundvården – 5 smarta tips

31 mars 2017, 09:17

Att investera i ett CRM-system kan kännas som ett stort steg. Många har farhågor om att det bara kommer att kosta företaget en massa pengar utan att egentligen ge något tillbaka. Men att lyckas med CRM är faktiskt inte så svårt som man kan tro. Här har vi satt ihop en lista med fem smarta tips på hur du enkelt kan lyckas med din CRM!

1. Definiera vad kundvård betyder för er

CRM är en förkortning för Customer Relationship Management och det innefattar en helhetsbild av såväl styrning och organisering som administration och kundrelationer i ett företag. Men man får heller inte missa att det är en vision och en idé om vad det är för typ av kundvård och relationer man vill pyssla med i sitt företag. Det innefattar tankar och strategier för hur man vill behandla sina kunder, och hur man vill att kunderna ska uppleva dig och ditt företag. Så innan du börjar arbeta med din CRM, se till att klargöra vad kundvård betyder för er – och se till att det är vedertaget och erkänt internt i företaget också.

2. Identifiera era nuvarande processer först

I Yoddla finns stöd för att ta fram riktigt smarta och strukturerade processer för att arbeta med er CRM, men innan ni påbörjar något nytt så är det bra att ta reda på hur era processer ser ut i nuläget. Gör en ordentlig analys av hur kundens resa ser ut hos er, från lead hela vägen till leverans och fakturering. Vilka steg går kunden igenom? Hur många personer hos er är involverade i varje enskild kund egentligen, och hur fungerar kommunikationen mellan alla inblandade? Sätt någon på att designa upp den nuvarande processen för att enklare kunna ta fram ett smart tillvägagångssätt att jobba vidare med Yoddla.

3. Sätt smarta mål

Som med allt annat så har ni endast saker att vinna på att formulera tydliga och smarta mål med det ni ska göra, innan ni börjar göra det. Målen bör vara konkreta, mätbara och transparenta för alla involverade och kan handla om sådant som ökade antal leads, fler affärer, bättre likviditet eller ökade marknadsandelar. Alla mål behöver sedan följas upp kontinuerligt under projektets gång för att se till att ni är på rätt väg med det ni gör.

4. Se till att all kundinfo finns till för alla

Försäkra dig om att alla som är involverade i er kunds resa också ska ha tillgång till samma information och historik om kunden ifråga. Inte bara ökar det engagemanget i projektgruppen, utan det kommer även att märkas i era kundrelationer då kunden kommer att känna att ni alla är pålästa och införstådda i samarbetet vilket ger en ökad trygghet och tillit.

5. Låt inte tekniken eliminera den mänskliga kommunikationen

CRM må innefatta mycket teknik men i slutändan så är det såväl kunden som medarbetarna som bör stå i fokus. Bara för att ni har tillgång till all information i ett system så ska man aldrig sluta kommunicera internt med varandra och med kunden. Låt Yoddla bli ett viktigt stödsystem för ditt arbete med CRM, men låt det inte ersätta den personliga relationen. Det är på så vis du kommer att utveckla dina kundrelationer på allra bästa sätt.